Terug naar overzicht
23 maart 2020

Coulanceregeling 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' verlengd

Zoals u weet hebben we sinds dit jaar te maken met de hoge- en lage WW-premie. Voor werknemers met een vast dienstverband betaalt de werkgever een fors lagere premie, maar hij moet wel kunnen bewijzen dat er een vast dienstverband is.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De hoofdregel is dat de werkgever de lage WW-premie betaalt voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een vast contract, dat wil zeggen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Aan de voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd wordt ook voldaan bij een digitale arbeidsovereenkomst. Voor veel werknemers is een arbeidsovereenkomst van rechtswege overgegaan van tijdelijk naar vast. Werkgevers moeten voor die werknemers dus schriftelijk vastleggen dat er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Op 9 december jl. heeft de minister van SZW aan de Tweede Kamer gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het vanwege het coronavirus niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk is om aan die voorwaarde te voldoen, is deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt dus tot en met 30 juni 2020.