Terug naar overzicht
07 oktober 2019

Conventioneel of stop loss?

Om het risico van loondoorbetaling bij ziekte te beheersen kan een ziekteverzuimverzekering worden afgesloten. Bij een dergelijke verzekering is er een eigen risico van toepassing in de vorm van een aantal dagen per ziektegeval of in een bepaald bedrag aan doorbetaald loon bij ziekte. De eerste vorm van eigen risico wordt gehanteerd op de conventionele verzuimverzekering, de tweede op de Stop lossvariant. Een adviseur zal goed moeten opletten welke vorm hij adviseert en ook of de variant in verloop van tijd de beste optie voor zijn klant blijft.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Een werkgever vraagt eind 2005 aan een assurantieadviseur om het beheer van zijn verzekeringspakket over te nemen van een andere intermediair. Een verzuimverzekering stop loss maakt onderdeel uit van dit pakket. Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt dan valt de dekking van de verzuimverzekering nogal tegen. Het leeuwendeel van de loondoorbetaling valt onder het eigenrisicobedrag en komt voor rekening van de werkgever. Die onvoorziene situatie had voorkomen kunnen worden als de werkgever geen stop loss, maar een conventionele verzuimverzekering had gesloten met een eigen risico van een beperkt aantal weken. Uiteindelijk belandt deze kwestie bij de rechter en inmiddels is na behandeling in hoger beroep de assurantieadviseur aansprakelijk gesteld voor de loonschade.

De rechter vindt dat de assurantieadviseur de stop loss verzekering had moeten beeindigen en een conventionele verzekering had moeten afsluiten of in ieder geval een onderzoek naar de mogelijkheden daartoe had moeten opstarten. Een conventionele verzekering was logisch en veel beter passend aangezien de werkgever op het moment dat het verzekeringspakket naar de adviseur overging, elf werknemers in dienst had. Niet veel later kromp het vaste personeelsbestand naar drie werknemers en dat was opnieuw een moment waarop de adviseur had moeten handelen. Ondanks dat de werkgever had gevraagd het pakket één op één over te nemen en ondanks dat er daarbij veel tijdsdruk was, had de adviseur in moeten grijpen en in ieder geval deze verzekeringskwestie bij de werkgever moeten aankaarten.

U kunt de volledige uitspraak hier doornemen.