Terug naar overzicht
23 oktober 2021

CBBS

Rutte III begon voortvarend met een regeerakkoord met daarin een aantal kernzaken. Zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans, duiding van schijnzelfstandigen, tegemoetkoming voor MKB’ers voor wat betreft de loondoorbetaling bij ziekte én aanscherping van de WIA. We zouden binnen de WIA te maken krijgen met o.a. strenger keuren. Hiervoor was een besparing ingeboekt van 300 miljoen euro. Inmiddels zijn we bijna 2,5 jaar verder…

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De instroom in WIA stijgt maar door, de groep volledig arbeidsongeschikten neemt steeds toe; zowel in IVA als in WGA 80-100%. Weinig arbeidsparticipatie op deze manier. Hoe komt het dat er naar verhouding veel WIA-gerechtigden volledig arbeidsongeschikt zijn? Hoe komt het dat de meerderheid van hen in de WGA belandt en zo een grote kostenpost voor werkgevers is? Waarom is een groot deel van de WIA-aanvragers niet arbeidsongeschikt genoeg voor een uitkering? Zomaar een paar vragen over opvallende WIA-cijfers die veroorzaakt worden door de wijze waarop het UWV de WIA-beoordeling uitvoert.

Toch is die beoordeling geen black box. Het UWV maakt bij de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage gebruik van het zogeheten Claim Beoordelings- en Borgings-Systeem (CBBS). Kennis van dit systeem en hoe het UWV het gebruikt levert vooraf nuttige informatie op bij de keuzes in re-integratie en kostenbeheersing. Laten wij nou graag deze kennis aan u overbrengen! Meer informatie