Terug naar overzicht
13 september 2020

Bijpraten op niveau

Enkwest organiseert al vele jaren een maandelijkse bijeenkomst met een aantal vak-liefhebbers: de Consultants Werk en Inkomen. Deze vaste groepen adviseurs en specialisten komen bij elkaar om nieuws te delen, maar ook voor het bespreken van de dagelijkse problematiek. Vorige week vond een CWI-bijeenkomst plaats met zoals gewoonlijk een even vol als interessant programma.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Vanzelfsprekend hebben we doorgenomen wat er tot nu toe bekend is over de verschillende ideeën voor onze toekomstige arbeidsmarkt. Zo is er het rapport van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid met verdere uitwerkingen van de ideeën van de commissie Borstlap, het STAR-rapport over de WIA en de uitwerking van de verplichte AOV. Verder waren er nog interessante onderzoeken zoals die van Netspar over de activering binnen de WIA en de SER-handreiking over de preventiemedewerker en over de verwerking van corona in de RI&E. Al dit soort rapporten en onderzoeken worden voor iedere bijeenkomst door Enkwest verzameld en aan de Consultants verstrekt.

Tijdens de CWI-bijeenkomsten is het gebruikelijk om ook bij te praten over de markt van inkomensverzekeringen. De markt van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekeringen lijkt stil te liggen. Opmerkelijk is dat wordt gesignaleerd dat zowel VNO-NCW als MKB-Nederland de nodige aandacht geeft aan de verzekering, terwijl het vanuit verzekeraarskant nogal stil blijft. Die verzekeraars lijken wel allemaal bezig om een dienstverleningsbedrijf op te richten. Het verschil met de diverse volmachtkantoren die al langer een dienstverleningstak hebben, is dat dienstverleners als Vitality rechtstreeks met de eindklant schakelen. Het kan nuttig zijn voor de onderkant van de markt die niet door adviseurs wordt bediend, aan de andere kant kun je ook stellen dat daar de ontzorg-verzekering voor ontwikkeld is.

We konden er niet aan ontkomen om ook de gevolgen van corona door te nemen. Het virus heeft bij aanvang gezorgd voor een piek in verzuimmeldingen. Inmiddels is dat dusdanig gedaald dat we onder het normale niveau van ziekmeldingen lijken te zitten. Wel zijn de ziekteperiodes die ontstaan zijn als gevolg van corona langer dan de gemiddelde verzuimduur. Een aanwezige werkgever stipt aan dat testen op corona en de daarbij horende quarantaine frustrerend kan werken. Het duurt een aantal dagen voordat de werknemer getest kan worden en vervolgens enkele dagen voor de uitslag bekend is. De werkvloer moet het dan inmiddels een week zonder de collega doen, terwijl de werkdruk bij de overige werknemers al groot genoeg was.

De nieuwe Wovon-meldingen vanuit de Belastingdienst zijn besproken. We zijn benieuwd hoe de exacte regeling eruit komt te zien, want er zijn best wat haken en ogen aan de op zich goede regeling. Zo is de vraag wat er gebeurt als er nadat de Belastingdienst een beschikking heeft afgegeven, een wijziging wordt doorgevoerd in de fusieplannen? Ook zal niet iedere (beursgenoteerde) onderneming erop zitten te wachten zijn fusieplannen vroegtijdig kenbaar te maken. Volop in de belangstelling dit jaar staat de RI&E. De week van de RI&E komt er aan en er is nog wel wat extra aandacht nodig voor de thuiswerkplek en de kantoorinrichting voor het nieuwe normaal. We bespraken met de consultants hoe dat is geregeld in hun eigen organisatie en of klanten op dit punt geadviseerd moeten worden. In ieder geval is duidelijk dat goed informeren op zijn minst aan de orde is, zeker ook in relatie tot de aansprakelijkheid(sverzekering).

U leest; een bijeenkomst met diverse onderwerpen en invalshoeken. Zoals een deelnemer het schetst: ‘Tijdens werk word ik overspoeld met informatie uit allerlei kanalen. Ik ben gestopt hier telkens tijd vrij voor te maken, want na een periodieke CWI-bijeenkomst ben ik weer helemaal goed bijgepraat’.

Bent u benieuwd naar onze CWI-formule, of wilt u eens een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met Janthony: 06 - 430 340 97