Terug naar overzicht
25 november 2019

Bekijk de zzp-webmodule

De zzp-problematiek heeft geleid tot de ondergang van de VAR, de BGL, DBA en niet te vergeten de webmodule. De webmodule komt echter toch weer bovendrijven in de nieuwste zzp-plannen. Binnenkort mag u de module (eventjes) bewonderen.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Eind 2014 stuurde Staatssecretaris van Financiën Wiebes het wetsvoorstel ‘Invoering Beschikking geen loonheffingen’ naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moest de nadelen die kleven aan de VAR wegnemen. Door de invoering van de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) zouden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk worden voor de vraag of feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Via een te ontwikkelen webmodule zou aan de hand van een aantal stellingen duidelijkheid worden verschaft over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Het was de bedoeling dat de zelfstandige een aantal vragen per aan te nemen opdracht in de webmodule beantwoordde. De ingevulde antwoorden zouden dan kunnen leiden tot een beschikking geen loonheffing. Vervolgens moest de opdrachtgever de beschikking controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekte. Met deze werkwijze werden beide partijen verantwoordelijk gemaakt. Er is vanaf de introductie van BGL veel kritiek geweest. Zo vermoedde de Raad van State dat zzp’ers moeilijker aan de bak zouden komen als ook de opdrachtgever verantwoordelijk wordt gemaakt met het risico op navorderingen. De Raad twijfelde daarnaast of een webmodule zo goed kan zijn dat deze vooraf al duidelijkheid kan geven. Ook de vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties waren weinig enthousiast over BGL en zagen niets in de webmodule.

De nieuwste plannen van Sociale Zaken & Werkgelegenheid bestaan uit een minimumtarief, een zelfstandigenverklaring en een webmodule.  Met deze webmodule krijgen opdrachtgevers een

opdrachtgeversverklaring als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er sprake is van werken buitendienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze zekerheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen en testen van de vragenlijst die in de webmodule gebruikt gaat worden. Voor een indruk van de nieuwe conceptvragenlijst kunt u van woensdag 27 november 2019 om 12.00 uur tot vrijdag 20 december 2019 uiterlijk 12.00 uur terecht op de volgende link van I&Oresearch: http://startvragenlijst.nl/demowebmodule/