Terug naar overzicht
11 april 2022

Arbo-verzuim-combinatie

Vroeger was alles eenvoudig, tenminste waar het ging om loondoorbetaling bij ziekte en verzuimbegeleiding. Beide werden verzorgd door de Bedrijfsverenigingen, de voorgangers van het UWV. De werknemer kreeg een Ziektewetuitkering en verzuimbegeleiding bestond vooral uit eigen initiatief. Het werd een stuk moeilijker met de privatisering van de Ziektewet en de verzelfstandiging van arbodienstverlening. Sommige aspecten daarvan blijken nog steeds niet eenvoudig te zijn.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Sinds de privatisering van de Ziektewet, die zorgde voor een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een jaar, is de markt van verzuimverzekeringen tot wasdom gekomen. De uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting naar 104 weken maakte de behoefte aan ziekteverzuimverzekeringen er niet minder op. Naast het financiële risico is de werkgever ook verantwoordelijk voor de begeleiding van ziek personeel. Hierbij moet hij worden bijgestaan door deskundigen. De meeste werkgevers schakelen hiervoor een arbodienst in. Een arbodienst draagt zorg voor de verzuimcontrole en geeft adviezen over re-integratie van de zieke werknemer.

Een succesvolle arbodienst kan voor een werkgever de verzuimkosten beperken. Als die werkgever zijn verzuimkosten verzekerd heeft, dan beperkt die succesvolle arbodienst dus ook de kosten van de verzekeraar. Niet verwonderlijk dat verzuimverzekeraars graag zaken doen met succesvolle arbodiensten. De meeste verzuimverzekeraars sturen hun klanten dan ook gericht richting één of enkele arbodiensten waar zij zelf graag mee samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld door meer re-integratievergoedingen te bieden als een contract met een preferente arbodienst is afgesloten, maar ook komt het voor dat er überhaupt geen arbokeuze is. Afsluiten van een verzuimverzekering betekent dat de werkgever verplicht aan de arbodienst naar keuze van de verzekeraar vast zit. Dit is vooral bij de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering het geval.

Idealiter hebben een verzekeringnemer en verzekeraar een langdurige relatie naar beider tevredenheid, maar uiteraard komt het voor dat werkgevers willen wisselen van verzuimverzekering. Na de eerste contractstermijn is de verzuimverzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. In de praktijk blijkt soms dat bij zo’n opzegging de innige band tussen verzuimverzekering en arbodienst ineens niet meer bestaat. De contracts- en opzegtermijnen van verzuimverzekeringen en arbodiensten kunnen sterk uiteenlopen. Als een werkgever beide contracten volledig los van elkaar is overeengekomen, dan is dat lastig, maar begrijpelijk. Wanneer een contract met een arbodienst door verplichting of sturing van een verzekeraar tot stand is gekomen ligt dat echter anders. De verzuimverzekering kan dan wel worden opgezegd, maar de werkgever zit nog vast aan de arbodienst. Dat kan voor enkele maanden zijn, maar het is ook mogelijk dat de opzegtermijn (van gemiddeld drie maanden), net verstreken is en er een nieuwe contractstermijn is ingegaan. Een contract dat, anders dan bij een geprolongeerd verzekeringscontract, niet dagelijks opzegbaar is. De werkgever kan dan alleen maar hopen dat de nieuwe verzuimverzekeraar net zo gecharmeerd is van de arbodienst waar hij aan vastzit, als de verzekeraar waarvan hij afscheid heeft genomen. Vreemd dat deze merkwaardige vorm van klantenbinding bestaat.