Terug naar overzicht
29 april 2024

Aanvulling ondanks arbeidsongeschiktheid

Twintig jaar geleden liepen de wachttijden voor de eerste WIA-uitkeringen. Niet verwonderlijk dus dat inmiddels veel WIA-uitkeringen lopen en, zoals de wet beoogt, veel WIA-gerechtigde werknemers een baan hebben. Als de werknemers opnieuw uitvallen; biedt de aanvullingsverzekering van een nieuwe werkgever dan dekking?  

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Het is een terechte vraag, waar niet altijd direct een antwoord op te geven is. Het ligt allereerst aan waar de aanvullingsverzekering is afgesloten. Als een werkgever een WIA-gerechtigde werknemer in dienst neemt, zal hij dus in de voorwaarden moeten kijken voordat er een toezegging aan de werknemer wordt gedaan. Enkele verzekeraars bieden namelijk dekking voor de restverdiencapaciteit, ofwel toename van arbeidsongeschiktheid. Er zijn ook verzekeraars die dekking voor een nieuwe werknemer met een WIA-uitkering expliciet uitsluit.

Met de meeste verzekeraars zal het beste eerst overleg gepleegd kunnen worden. Zij bieden volgens de polisvoorwaarden alleen dekking als de arbeidsongeschiktheid na ingang van de verzekering is ontstaan. Met deze bepaling in de voorwaarden kunnen discussies ontstaan. De werknemer heeft namelijk wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij indiensttreding, maar gaat ‘gewoon’ arbeidsgeschikt voor zijn nieuwe functie aan de slag. Bij die verzekeraars zal er dus bij indiensttreding vooraf om duidelijkheid gevraagd moeten worden. Kortom; handig en eigenlijk noodzakelijk om te weten wat er in de voorwaarden staat. Ook handig dat Poliskraker de bepalingen uit de voorwaarden  al op een rij heeft staan. Meer informatie