Opleiding detail afbeelding
Planning:
Dinsdag 14 november 2023 (tijden 9.30 tot 12.30 uur)
Tijd:
van 9.30 tot 12.30 uur
Kosten:
€ 225,- (excl.BTW)
Locatie:
Scolea, Spoetnik 10, Amersfoort

Ieder jaar rond december valt bij werkgevers de beschikking van de Werkhervattingskas (WHK) op de deurmat. Dat is het moment van het bekend maken van de nieuwe WGA- en Ziektewetpremies voor het komende jaar. Veel werkgevers nemen de vastgestelde premies voor kennisgeving aan en sturen het direct door naar de salarisadministratie. Er schuilt echter een hele wereld achter deze beschikking. De premies zijn afhankelijk van veel variabelen en het kan geld opleveren om de premievaststelling te kunnen doorgronden. Wat is bijvoorbeeld de invloed van meer of minder in de WGA of Ziektewet? Wat gebeurt er in de premievaststelling als er sprake is geweest van een bedrijfsovername?  Welke fouten kunnen UWV en Belastingdienst maken en wat heeft dat tot gevolg? Wat als de werkgever het niet met de beschikking eens is of als er fouten zijn geconstateerd? Tijdens een praktijkgerichte training laat een ervaren docent u zien welke wereld schuil gaat achter de Whk-beschikking en beantwoordt uw vragen daarover. Download brochure

De brochure met de inhoud van Whk beschikking: hoe lezen en interpreteren? najaar 2023 kunt u hier downloaden:

In deze training van een dagdeel wordt de cursist inzicht geboden in de wijze waarop de WGA- en Ziektewetpremies worden gedifferentieerd. Na afloop kan de cursist Whk-beschikkingen doorgronden en analyseren of de gemaakte premieberekeningen juist zijn uitgevoerd. 

Inkomensadviseurs, casemanagers, arbeidsdeskundigen en HR-adviseurs.

Hand-outs van de presentatie.