Opleiding detail afbeelding
Planning:
Dinsdagochtend 29 juni 2021 (tijden 9.30 tot 12.30 uur)
Tijd:
van 9.30 tot 12.30 uur
Kosten:
€ 75,- (excl.BTW)
Locatie:
Digitaal (Als de overheidsmaatregelen het toelaten zal de bijeenkomst live worden gehouden. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk over de wijziging geïnformeerd)

Ziekteverzuim is de afgelopen periode veranderd. Niet alleen voor wat betreft meldingsfrequentie en verzuimduur, ook de re-integratieroutes zijn sterk beïnvloed door de situatie waarin we verkeren. Er zijn voor professionals die betrokken zijn bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veel vragen ontstaan:

  • Hoe moet en mag omgegaan worden met de gewijzigde mogelijkheden van re-integratie?
  • Hoe moet de Werkwijzer Poortwachter op dat punt worden geïnterpreteerd?
  • Zorgt re-integratie op een thuiswerkplek voor een hersteldmelding?
  • Is tweede spoor noodzakelijk als door corona spoor 1 tijdelijk (?) niet kan?

Ook werkgevers en werknemers komen met hun specifieke corona-vragen en verwachten deskundige begeleiding.

Op al deze aspecten gaan wij op praktische wijze in tijdens onze interactieve themabijeenkomst arbeidsongeschiktheid en re-integratie tijdens corona.

De expertsessie kan doorgaan met minimaal 6 deelnemers.Download brochure

De brochure met de inhoud van Themabijeenkomst: arbeidsongeschiktheid en re-integratie tijdens corona kunt u hier downloaden:

Handvatten bieden voor de aanpak van ziekteverzuim en re-integratie tijdens de corona-pandemie.

Casemanagers, arbeidsdeskundigen en andere professionals die betrokken zijn bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Hand-out van de presentatie.