Opleiding detail afbeelding
Planning:
Dinsdag 14 november 2023 (tijden 9.30 tot 16.30 uur)
Tijd:
09.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 425,- (excl.BTW)
Locatie:
Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn

Intervisie wordt gewaardeerd door verzuimprofessionals, als middel om je professionele conditie op peil te houden. De ervaring leert wel dat het niet altijd lukt om de essentie - intervisie zoals intervisie bedoeld is - vast te houden. Zo horen wij wel de volgende vragen:

-    Hoe voorkom je dat intervisie verwatert? Bij ons verzandt het vaak in anekdotes vertellen en elkaar daar uit de losse pols adviezen voor geven.
-    Hoe zorg je dat intervisie ook op lange termijn zinvol blijft, met zowel professionele als persoonlijke meerwaarde?
-    Wij gebruiken altijd dezelfde methodiek. Welke zijn er nog meer? Welke past bij ons type cases? 
-    Soms speelt er iets, onder de waterspiegel. Bijvoorbeeld: wie heeft er nooit een casus, wie bewaakt altijd het proces, wie belt er laat af. Dat beïnvloedt de effectiviteit en het klimaat in de groep, maar hoe krijgen we dat nu op tafel?

Intervisie is niet één techniek en de ene groep is de andere niet. Daarom heeft deze dag een sterk vraaggestuurd programma en hoog praktisch gehalte. De trainer zal enige kaders en handreikingen vanuit zijn ervaring geven, maar zal ook veel ruimte maken voor voorbeelden en vragen van de deelnemers. 
 

De training wordt gegeven door Erik Kooij.Download brochure

De brochure met de inhoud van Nascholingsdag intervisie najaar 2023 kunt u hier downloaden:

Beoogd resultaat is: deelnemers krijgen een update in hun kennis en ervaring met intervisie. Daarnaast is doen we 2 à 3 cases uit de praktijk. Zo snijdt het mes aan 2 kanten; de inbrenger vindt zelf een oplossing voor een dilemma. En de collega’s oefenen hun vaardigheden in het coachen, zonder eigen ‘favoriete recepten' uit te schrijven.

Voor de nascholingsdag intervisie kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (3 punten) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van ons.

Deze training staat open voor: casemanagers, arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en (juridische-) medewerkers bij werkgevers, (inkomens-) verzekeraars, volmachten, arbodiensten en intermediairs. 
Diversiteit in de groep werkt verrijkend. Ervaring met intervisie is wel handig, maar niet noodzakelijk.
 

Handouts van de presentatie.