Opleiding detail afbeelding
Planning:
Donderdag 11 maart 2021
Tijd:
van 9.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 395,- (excl.BTW)
Locatie:
Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn

De materie van de wet WIA bestaat nu al sinds 2005 en is uiterst complex. Enerzijds is er voor de werknemer een bijna ondoorgrondelijk woud van regels voordat je na twee jaar wachttijd in de WIA terecht kunt komen. Anderzijds worden werkgevers "gestraft" voor WIA en Ziektewet instroom van werknemers. Dat geldt met name voor de middelgrote en grote werkgevers. De WIA staat voor velen in Nederland nog steeds voor Wat Ingewikkeld Allemaal en de ervaring leert dat er nog onvoldoende bewustzijn is wat ziekteverzuim en WIA instroom nu precies voor (financiële) gevolgen heeft voor de onderneming en de medewerkers. Maar al te vaak worden de risico's als een geaccepteerd gegeven aanvaard. Goed risicomanagement op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid levert veel voordelen op voor de onderneming en het personeel. Het kennen en herkennen van die risico's is dus onontbeerlijk voor de onderneming en de daarvoor verantwoordelijke mensen. Denk daarbij aan HR, leidinggevenden en casemanagers. Na het kennen van je risico's als werkgever komt dan het omzetten in beleid en in daden om het daadwerkelijk anders en beter te gaan doen.

De  masterclass kan doorgaan als er tenminste 6 deelnemers zijn. Voor een lunch wordt gezorgd.Download brochure

De brochure met de inhoud van Masterclass risicomanagement WIA kunt u hier downloaden:

Na het volgen van deze masterclass is de casemanager als risicomanager beter in staat om financiële risico's te herkennen en om te zetten in actie en mogelijk nieuw beleid bij de werkgever.

Casemanagers, arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en inkomensspecialisten.

Hand-outs van de presentatie en relevante artikelen. Het boek "financiële risico's van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever"