Opleiding detail afbeelding
Planning:
Donderdag 10 september 2020
Tijd:
van 9.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 395,- (excl.BTW)
Locatie:
Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn

Bij iedere WIA-claimbeoordeling kan de vraag gesteld worden; zijn we het er mee eens? En zijn werkgever of werknemer het niet eens met de door UWV genomen beslissing, dan is er een mogelijkheid tot bezwaar op de WIA-beslissing. En daarna nog een beroepsmogelijkheid. Gemiddeld 50% van de werkgevers tekent bijvoorbeeld bezwaar aan tegen een loonsanctie van UWV.

De masterclass kan doorgaan als er tenminste 6 deelnemers zijn. Voor een lunch wordt gezorgd.Download brochure

De brochure met de inhoud van Masterclass; Bezwaar & Beroep UWV kunt u hier downloaden:

In deze masterclass nemen wij de cursist op een praktische wijze mee in dit proces. Er is vooral aandacht voor de inhoud van de argumenten en de onderbouwing van de gevonden aandachtspunten (grond van het bezwaar). U moet daarbij denken aan:

  • het schetsen van een tijdslijn; wat heeft op welk moment plaatsgevonden
  • wat waren de verwachtingen van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige
  • wat zijn de bevindingen van UWV bij de claimbeoordeling. Welke besparing is mogelijk bij het in te zetten bezwaar.
  • de meest voorkomende gronden voor het bezwaar worden bekeken, zoals medische richtlijnen, maatmaninkomen, zorgvuldig handelen
  • impact van een beslissing op de werkgever en werknemer; wiens belangen prevaleren?
  • de wettelijke kaders en tijdspaden die gelden voor het dossier
  • arbeidsdeskundige onderbouwing bij bezwaar

Casemanagers, arbeidsdeskundigen en adviseurs van werkgevers die zich bezig houden met bezwaar en beroep tegen afgegeven beschikkingen van UWV. Na deze masterclass is de cursist (beter) op de hoogte van het voeren van bezwaar en beroep procedures en weet richting te geven in het proces.

Hand-outs van de presentatie.