Opleiding detail afbeelding
Planning:
Donderdag 28 september 2023 (tijden 9.30 tot 16.30 uur)
Tijd:
09.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 425,- (excl.BTW)
Locatie:
't Veerhuis Nijemonde 4 Nieuwegein

Om het functioneren van mensen te beschrijven heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) geïntroduceerd. Het is een begrippenkader -een soort woordenboek- waarmee je het functioneren van je arbeidsongeschikte werknemers -en de eventuele problemen die zij in het functioneren ervaren- kan beschrijven: welke factoren zijn van invloed op dit functioneren?

De ICF is tot stand gekomen na een jarenlange wereldwijde discussie waarbij veel landen en organisaties betrokken zijn geweest. Door deze procedure is het ICF model toepasbaar in verschillende culturen en geschikt voor communicatie tussen verschillende beroepsgroepen en voor internationale vergelijking van gegevens.

ICF model: voorkom langdurige arbeidsongeschiktheid

Het functioneren in het dagelijks leven is gelukkig voor de meeste werknemers iets vanzelfsprekends. Toch zijn er ook werknemers met fysieke of psychische problemen die zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven beïnvloeden of zelf onmogelijk maken. Pijn -of chronische pijn- in samenhang met een aandoening als reuma of artrose, kan er toe leiden dat werknemers hun activiteitenniveau sterk moeten verminderen. Beperkingen in de mobiliteit kunnen ertoe leiden dat werknemers niet meer goed voor zichzelf zorgen:

  • bewegingsangst leidt soms tot het niet meer -durven-  deelnemen aan sportieve activiteiten.
  • omgevingsfactoren zoals stof, rokende collega’s of een aangepaste werkplek kunnen het aan het werk gaan of blijven nadelig beïnvloeden.
  • Een hogere leeftijd van werknemers gekoppeld aan een slechte conditie en mobiliteit -zeker bij fysiek zware beroepen- kan leiden tot (langdurige) arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.

Tijdens de training gaat docent Wouter Karsten uitgebreid in op voorbeelden en praktijkcasuïstiek. Het doel van de training is het kennen en toepassen van het ICF model op arbeidsongeschiktheid situaties uit jouw praktijk.

ICF dimensies
Dit voorbeeld ICF model geeft alle mogelijke relaties weer tussen de drie ICF dimensies (het functioneren) en medische, persoonlijke en externe factoren.

 
Dit ICF voorbeeldmodel maakt duidelijk dat ICF nog steeds gezien moet worden in de context van gezondheid, en dat externe en persoonlijke factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan maar juist op het voorkomen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Verder kunnen de drie dimensies elkaar wederzijds beïnvloeden.

Benieuwd hoe het ICF model je verder kan helpen? Kom dan naar de training waar Wouter veel inzichten geeft over het aanpakken van arbeidsongeschiktheid op de werkvloer!Download brochure

De brochure met de inhoud van ICF model kennen en toepassen najaar 2023 kunt u hier downloaden:

In deze training krijg je inzicht in het ICF model en welke factoren van invloed zijn op de gezondheidssituatie en het functioneren van arbeidsongeschikte werknemers en hoe je dat kunt gebruiken in de vertaling naar arbeidsparticipatie.

Na afloop van deze training kun je:

  • ICF en de begrippen
  • ICF en het ICF model toepassen bij werknemers met gezondheidsklachten die verzuimen, dreigen te verzuimen of langdurig arbeidsongeschikt zijn
  • het begrip EBP
  • het doel (en voorbeeld) van het maken van een krachtenveldanalyse
  • onderscheid maken in hiërarchie en in wetenschappelijk bewijs (op hoog, midden en laag niveau)

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus. Na afloop van de training ontvang je, indien gewenst, schriftelijke feedback op je eigen casus.
 

Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.

Voor de training ICF model kennen en toepassen kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (3 punten) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van ons.

Handouts van de presentatie.