Opleiding detail afbeelding
Planning:
Woensdag 12 april 2023
Tijd:
09.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 425,- (excl.BTW)
Locatie:
't Veerhuis Nijemonde 4 Nieuwegein

Ochtendgedeelte: Roos van Leary

Gedrag roept een bepaald gedrag op. Wanneer mensen met elkaar samenwerken en communiceren ontstaat er een wisselwerking waarbij de betrokkenen elkaar wederzijds beïnvloeden. Een model dat beschijft hoe bepaalde processen verlopen, is de Roos van Leary.

De Roos van Leary biedt mogelijkheden voor het beïnvloeden van gewenst gedrag van de ander. Mensen (werknemers, leidinggevenden, bedrijfsartsen) zijn te beïnvloeden en mensen die met elkaar te maken hebben of samenwerken in/tussen organisaties spelen in op elkaars reacties. De belangrijkste sleutel daarvoor is je eigen gedrag. In het ochtendprogramme van de training staat dit model centraal en ga je de Roos van Leary op jezelf toepassen: je eigen gedrag reflecteren en begrijpen hoe je je eigen gedrag kunt beïnvloeden.

Communicatiestijlen

De manier waarop professionals communiceren, verschilt op de volgende aspecten:

  • De mate waarin de groepsleden invloed op elkaar uitoefenen.
  • Hoe persoonlijk of afstandelijk de betrokkenen met elkaar omgaan

In de Roos van Leary worden twee assen onderscheiden. De onder-boven as en de tegen-samen as. Dat levert in grote lijnen vier mogelijke gedragsstijlen op die op hun beurt verder onderverdeeld kunnen worden.

Leary beschrijft dat op de horizontale as het symmetrie principe van toepassing is; samengedrag roept samengedrag op en tegengedrag roept tegengedrag op. Op de verticale as is het complementariteitsprincipe van toepassing: bovengedrag roept ondergedrag op en andersom. Volgens Timothy Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van een ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander. Zijn bevindingen resulteerden in de Roos van Leary.

Boven-, onder-, samen- en tegen-gedrag

Voorbeelden van tegengedrag zijn: een kritische houding hebben, streng zijn, vasthouden aan regels. Voorbeelden van bovengedrag zijn: het initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, organiseren. Voorbeelden van ondergedrag zijn: een afwachtende houding aannemen, volgend zijn, op de achtergrond zijn.

Middaggedeelte: Oplossingsgerichte gespreksvoering

Wat zijn de kenmerken van oplossingsgericht communiceren en welke gesprekstechnieken pas je dan toe? In de middag ga je actief aan de slag om je gesprekstechnieken verder te ontwikkelen, want alles wat je aandacht geeft groeit. Leer oplossingsgerichte gesprekken te voeren door de details naar boven te halen en zo tot werkbare oplossingen te komen voor problemen.

Oplossingsrichtingen en houding

Een manier van een gesprek voeren waarbij wordt uitgegaan van de krachten en ideeën over oplossingen van je gesprekspartner waarop kan worden voortgebouwd. Er wordt in de gesprekken gezocht naar de doelen die je gesprekspartner heeft en naar mogelijke oplossingsrichtingen door samen te werken. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan wat er al goed gaat, de manier waarop hij of zij hier al mee bezig is en wordt gekeken welke haalbare en acceptabele volgende stappen genomen kunnen worden in het toewerken naar het doel.

Door deze manier van werken, een oplossingsgerichte houding en het stellen van oplossingsgerichte vragen gaat de gesprekspartner aan het werk, wordt perspectief gecreëerd en krijgt hij of zij de motivatie om in beweging te komen richting het gewenste perspectief.

Leer als verzuim professional alles gedaan te krijgen bij anderen en op constructieve wijze mensen te beïnvloeden!Download brochure

De brochure met de inhoud van Gedragsbeïnvloeding door de verzuimprofessional voorjaar 2023 kunt u hier downloaden:

Na afloop van de training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals kun je:

  • Het model de Roos van Leary inzetten voor het behalen van je doelen als je merkt dat je gebruikelijke communicatiestijl niet tot het gewenste effect leidt of als de communicatie met een ander dreigt te stagneren of een ongewenste wending neemt.
  • Met behulp van de Roos van Leary iemands gedragen en je eigen gedragen analyseren.
  • De verschillende posities van de Roos van Leary inzetten op je eigen gedrag (wat zorgt voor de uitbreiding van jouw mogelijkheden in relatie tot de ander met wie je werkt en doelen wilt bereiken).
  • De principes van oplossingsgericht werken toepassen in kleine interventies.
  • Beter zien wat werkt in een bepaalde situatie.
  • Beter leren luisteren naar de ander.
  • Tot betere oplossingen te komen.
  • Feedback geven waar de ander van groeit.

PE punten
Voor de training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (2,5 punt) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van ons.

Arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimprofessionals.

Handouts van de presentatie.