Opleiding detail afbeelding
Planning:
Woensdagochtend 7 juni 2023
Tijd:
van 9.30 tot 12.30 uur
Kosten:
€ 225,- (excl.BTW)
Locatie:
Scolea, Spoetnik 10, Amersfoort

Bij bedrijfswijzigingen zoals overnames, splitsingen en fusies komen zieke werknemers vaak aandacht te kort. Afhankelijk van de soort wijziging gaat het risico van ziek en arbeidsongeschikt personeel soms over naar de koper of blijft juist achter bij de verkoper. Niet zelden zorgen de financiële consequenties van arbeidsongeschikt personeel voor een onaangename verrassing als de wijziging al lang een feit is. Wie had op deze risico’s moeten wijzen en wie kent überhaupt de exacte risico’s?

U leert het tijdens een interactieve bijeenkomst over de financiële risico's van arbeidsongeschiktheid bij bedrijfsovernames.Download brochure

De brochure met de inhoud van Financiele risico's bij bedrijfsovername en fusies voorjaar 2023 kunt u hier downloaden:

Na het volgen van de training kan de cursist de financiële risico's bij fusies, overnames en splitsingen voor werkgevers analyseren op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet WGA en private inkomensverzekeringen.

Casemanagers en Inkomensadviseurs en iedereen die te maken krijgt met bedrijfswijzigingen zoals overname, fusie, splitsing.

Voor de training financiële risico's bij bedrijfsovernames en fusies kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (1,5 punt) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van ons.

Hand-outs van de presentatie.