Opleiding detail afbeelding
Planning:
dinsdagochtend 8 oktober 2019
Tijd:
van 9.30 tot 12.30 uur
Kosten:
€ 195,- (excl.BTW)
Locatie:
Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn

Bij iedere WIA-claimbeoordeling kan de vraag gesteld worden; zijn we het er mee eens? En zijn werkgever of werknemer het niet eens met de door UWV genomen beslissing, dan is er een mogelijkheid tot bezwaar op de WIA-beslissing. En daarna nog een beroepsmogelijkheid. In deze expertsessie nemen wij de cursist op een praktische wijze mee in dit proces.

In deze expertsessie is er vooral aandacht  voor de inhoud van de argumenten en de onderbouwing van de gevonden aandachtspunten (grond van het bezwaar).

De expertsessie kan doorgaan als er tenminste 6 deelnemers zijn.Download brochure

De brochure met de inhoud van Expertsessie; Bezwaar & Beroep WIA; de praktijk kunt u hier downloaden:

De cursist op praktische wijze meenemen in het proces van Bezwaar en Beroep WIA.

Een nuttige training voor casemanagers, WIA-specialisten en arbeidsdeskundigen. Maar ook geïnteresseerde adviseurs Inkomensverzekeringen zijn van harte welkom.Tevens interessant voor werkgevers zowel eigenrisicodragers WGA als ook voor UWV (publiek) verzekerde werkgevers.

U krijgt vooraf een situatieschets toegestuurd, waarmee u zich kunt inlezen. Ook noodzakelijke documenten zoals richtlijnen die op de betreffende situatie van toepassing zijn, horen hier dan bij. Met deze vooraf doorgelezen informatie wordt op praktische wijze de aanpak van een ervaren bezwaarspecialist met u doorgenomen.