Opleiding detail afbeelding
Planning:
Vrijdag 9 november 2023 (tijden 9.30 tot 16.30 uur)
Tijd:
van 9.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 425,- (excl.BTW)
Locatie:
't Veerhuis Nieuwegein

Betaal als werkgever minder premie en word zelf verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding

Ben je werkgever en wil je het eigen risico dragen voor de Ziektewet? Zo ja, dan ben je ook verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)werknemers en betaal je als werkgever zelf de Ziektewet-uitkering. Maar hoe bepaal je de hoogte en duur van de Ziektewet? Met de training eigen risico dragen Ziektewet kun je de eerste stappen zetten in de uitvoering van het eigen risico dragen, kun je dit implementeren en ben je op de hoogte van de wettelijke kaders.

Modernisering Ziektewet

Eind 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) door de Eerste Kamer aangenomen, deze wet staat bij werkgevers beter bekend als dé Ziektewet.

De modernisering van de Ziektewet komt erop neer dat een hoger ziekteverzuim resulteert in een hogere gedifferentieerde Ziektewetpremie. Maar waarom gaan werkgevers zelf het eigen risico dragen voor de Ziektewet?

Voordelen van eigen risico dragen Ziektewet zijn:

  1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers
  2. Je betaalt een lagere verplichte verzekeringspremie omdat het Ziektewet-deel vervalt: als eigen risico drager betaal je alleen premie aan het UWV
  3. Samen met de arbodeskundige maak je afspraken over het ziekteverzuimbeleid. Zo heb je zelf de controle over het hele proces
  4. Je voert zelf de Ziektewet uit, maar het UWV is wel eindverantwoordelijk.

Let op! Kies je voor eigen risico dragen Ziektewet, dan moet je precies weten hoe deze wet in elkaar steekt! Je moet zelf regels en afspraken maken over de controle van het ziekteverzuim. Voer je deze verantwoordelijkheden niet goed uit, dan kan het UWV alsnog besluiten deze taken van je over te nemen. De kosten die het UWV hiervoor maakt komen dan wel voor eigen rekening. En je blijft zelf ook nog het risico dragen.

Bereid je dus goed voor op deze belangrijke beslissing en laat je voorafgaand goed informeren door experts.

Voor de training Eigen risico dragen Ziektewet kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (2,5 punten) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van onsDownload brochure

De brochure met de inhoud van Eigen risico dragen Ziektewet najaar 2023 kunt u hier downloaden:

Na afloop van deze training eigen risico dragen Ziektewet kun je:

  • De Ziektewet zelf uitvoeren en de hoogte en duur bepalen
  • Interne processen in je bedrijf hierop aanpassen
  • Het eigen risico dragen implementeren
  • Het SV-dagloon bepalen en ben je op de hoogte van de sanctiemogelijkheden
  • Inschatten van de risico's  voor jouw werkgever om de Ziektewet zelf uit te voeren
  • Ziekengeld uitbetalen aan (ex)-werknemer en weet je hoe dit georganiseerd moet worden.

De training wordt gegeven door Christa Jacobs.

Arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.

Hand-outs van de presentatie, casuïstiek en het boek "Ziektewet Casemanagement" geschreven door Jeroen Vluggen.