Opleiding detail afbeelding
Planning:
Donderdag 7 september 2023. Tijden 9.30 tot 12.30 uur.
Tijd:
van 9.30 tot 12.30 uur
Kosten:
€ 225,- (excl.BTW)
Locatie:
Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn

Op 1 december 2001 trad de Wet arbeid en zorg (Wazo) in werking. Sindsdien is de wet een aantal malen gewijzigd en zijn er nieuwe regelingen toegevoegd. De wet kent inmiddels zoveel mogelijkheden met allemaal net iets andere regels dat menigeen door de bomen het bos niet meer ziet. Regelmatig wordt er gesproken over een grote herziening van alle verlofregelingen. Zover is het echter nog niet en daarom tijd om de verschillende mogelijkheden op een rij te zetten. 
In combinatie met ziekte leidt de Wazo regelmatig tot discussie. Uitgangspunt is dat het opnemen van verlof de re-integratie niet mag schaden. Verlof opnemen tijdens ziekte kan conflicteren met de te verwachte re-integratie-inspanning. Van de werkgever wordt verwacht dat hij, voor zover mogelijk, gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om verlof te weigeren.
 Download brochure

De brochure met de inhoud van De WAZO, ziekte en re-integratie najaar 2023 kunt u hier downloaden:

Na de training ben je geïnformeerd over de verschillende verlofregelingen en kun je Wazo op de juiste manier toepassen / je klanten adviseren. 

PE punten
Voor deze training kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (1,5 punt) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van ons.
 

De training is geschikt voor iedereen die in de uitvoering of de advisering wordt geconfronteerd met de Wazo; casemanagers, arbeidsdeskundigen, HR adviseurs en (juridische-) medewerkers bij werkgevers, (inkomens-) verzekeraars, arbodiensten en intermediairs.

De training wordt gegeven door Jo Weerts. 
Vanuit zijn bedrijf JWinfotainment verzorgt Jo Weerts al 25 jaar trainingen en cursussen op het gebied van Arbeidsrecht en Socialezekerheidswetgeving. Door op een boeiende en verrassende manier gebruik te maken van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt Jo Weerts al ruim 30 jaar met veel succes de taaiste wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid en arbeidsrecht glashelder en alles behalve saai.
 

Hand-outs van de presentatie.