Opleiding detail afbeelding
Planning:
Donderdag 16 november 2023 (tijden 9.30 tot 16.30 uur)
Tijd:
09.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 425,- (excl.BTW)
Locatie:
't Veerhuis Nijemonde 4 Nieuwegein

De ins en outs voor werkgevers om bezwaar te maken tegen een UWV-besluit

Heb je als werkgever er alles aan gedaan om je zieke werknemer te laten re-integreren maar is dit niet gelukt? Een WIA-uitkering aanvragen is de volgende stap. Tijdens deze aanvraag word je geconfronteerd met een negatieve beslissing van het UWV. Is een bezwaarschrift indienen tegen het UWV zinvol? Met de training bezwaarschrift tegen een UWV-besluit voor werkgevers gaan we in op deze vragen.

Binnen welke termijn kunnen werkgevers bezwaar maken tegen een UWV-besluit?

Werkgevers kunnen een bezwaarschrift indienen tegen een UWV-besluit. In de meeste besluiten geeft UWV werkgevers 6 weken de tijd om dit bezwaarschrift in te dienen.

Let op! Ga je niet op tijd in bezwaar? Dan loop je het risico dat er niets meer aan de beslissing gedaan kan worden en gaat het UWV jouw bezwaarschrift niet meer behandelen. Wil je een bezwaarschrift indienen op grond van de Ziektewet? Dan moet dit binnen twee weken. Tijdens onze training Bezwaar maken UWV-besluit gaan wij uitgebreid in op de kansen en eisen van zo'n bezwaarschrift.

Waarom vraag ik als werkgever een deskundigenoordeel bij het UWV aan?

Als je van mening verschilt met je werknemer over de re-integratie, dan kan een deskundigenoordeel een oplossing bieden. Het is een objectief advies om met een nieuwe blik naar de situatie te kijken. UWV is wettelijk verplicht bij een deskundigenoordeel te kijken naar passende arbeid, re-integratie-inspanningen van de werkgever et cetera.

Tip! Bezwaar maken UWV-besluit

Zowel werkgevers als werknemers kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel wordt uitgevoerd door UWV. Tijdens onze training worden de belangrijkste onderdelen uit een deskundigenoordeel onder de loep genomen, kun je de haalbaarheid van een bezwaarzaak inschatten en voeren.

De training wordt gegeven door Cor Hoogendoorn.Download brochure

De brochure met de inhoud van Bezwaarschrift indienen bij het UWV najaar 2023 kunt u hier downloaden:

Na afloop van deze training bezwaar maken UWV-besluit kun je:

  • een beslissing nemen over de vraag of bezwaar maken tegen UWV zinvol is;
  • een goed onderbouwd bezwaarschrift tegen een UWV-besluit opstellen;
  • de jurisprudentie toepassen rond "geen benutbare mogelijkheden" en "bedongen arbeid".

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus. Na afloop van de training ontvang je, indien gewenst, schriftelijke feedback op je eigen casus.

Arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.

Voor de training Bezwaar maken UWV-besluit kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (2 punten) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van ons.

Handouts van de presentatie.