Opleiding detail afbeelding
Planning:
Dinsdag 14 november 2023 (tijden 9.30 tot 16.30 uur)
Tijd:
09.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 425,- (excl.BTW)
Locatie:
Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn

Wil je een hele dag praktisch bezig zijn met het vormen van een oordeel over iemands (on)geschiktheid op basis van een FML, IZL, AML of IZP? Heb je regelmatig te maken met één van deze instrumenten waarin belastbaarheid beschreven wordt?

Na afloop van onze training belasting en belastbaarheid ken je de verschillende rubrieken en beoordelingsitems van een FML en de daarvan afgeleide formulieren IZL, AML en IZP. Op basis van het bespreken van een eigen probleemcase binnen de groep wordt hier uitgebreide verdieping aangebracht. Bovendien leer je een goede afweging te maken en een juiste onderbouwing te geven in begrijpelijke taal.

De FML is een instrument om klachten en beperkingen van je werknemer in kaart te brengen: hoe functioneert je werknemer in zijn dagelijks leven? De FML wordt gebruikt door bedrijfsartsen, UWV, arbodiensten et cetera. Zo spreekt iedereen met de FML dezelfde taal over de belastbaarheid van de werknemer.

Hoe lees je een FML? Wordt je regelmatig geconfronteerd met een FML, maar is de toepassing daarvan in concrete situaties onduidelijk?

Het belangrijkste is dat je moet leren een goede afweging te maken tussen de verschillende rubrieken waaruit een FML is opgebouwd. Vervolgens moet je een juiste interpretatie daarvan geven in begrijpelijke taal. Vaak loop je tijdens deze stappen tegen problemen aan:

  • Welke items zijn nu écht van belang om een FML juist te lezen?
  • Wat betekenen de verschillende rubrieken van een FML zodat je deze kunt vertalen naar belastbaarheid?
  • Welke belastbaarheid vloeit hier uit voort?

Vragen die in de training op een praktische manier aan de orde komen en waarbij je een praktijkcase mag inbrengen.

De training wordt gegeven door Cor Hoogendoorn.Download brochure

De brochure met de inhoud van Belasting & Belastbaarheid najaar 2023 kunt u hier downloaden:

Na afloop van de training kun je:

  • een oordeel vormen of een persoon (on)geschikt is voor een functie;
  • gefundeerd commentaar leveren op het oordeel van anderen over (on)geschiktheid voor een functie;
  • dit oordeel/commentaar ook motiveren en beargumenteren voor anderen.

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus op basis van de incidentmethode. Na afloop van de training ontvang je, indien gewenst, schriftelijke feedback op je eigen casus.

Arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.

Voor de training Belasting en Belastbaarheid kunnen gecertificeerde arbeidsdeskundigen zelfstandig PE punten (2 punten) aanvragen bij de NVvA. Het benodigde certificaat van deelname ontvang je van ons

Handouts van de presentatie.