Opleiding detail afbeelding
Planning:
Voor deze opleiding zijn momenteel geen data gepland.
Tijd:
van 9.30 uur tot 16.30 uur
Kosten:
€ 2.100,- (excl.BTW)
Locatie:
Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn

De opleiding kan doorgaan als er tenminste vijf deelnemers zijn. Voor een lunch wordt gezorgd.Download brochure

De brochure met de inhoud van Module 3. Regisseur Inkomensverzekeringen (7dgn) kunt u hier downloaden:

Het doel van deze opleiding is om de vertaalslag te maken van grondige en uitgebreide kennis van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen naar integraal advies en beheer.De cursist leert in deze opleiding de werkgever snappen en aanvoelen: wat is modern personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid), wat is streven naar inclusieve arbeid, wat is een effectief verzuimbeleid, wat zijn do’s en don’ts van de Arbowet etc.  De cursist weet na afronding van deze module hoe hij de rol van adviseur kan pakken en hoe daar de geadviseerde (verzekerings-)producten en diensten op aan kan laten sluiten. 

Deze opleiding is bedoeld voor inkomensadviseurs.

Het bezitten van het diploma Wft Inkomen en het succesvol hebben afgerond van Module 2 van deze leergang is een vereiste om deze opleiding te kunnen volgen.

Per dag is een reader beschikbaar met alle informatie en casuïstiek, alsook de hand-outs van de presentatie.

Het boek "Skills/Adviseren" van Andrew David en Ton van Pelt.