Opleiding detail afbeelding
Planning:
Startdatum woensdag 9 maart 2022
Tijd:
van 9.30 tot 16.30 uur.
Kosten:
€ 3.200,- (excl.BTW)
Locatie:
Nieuwegein

In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer in het arbeidsproces is een complexe zaak en blijkt steeds meer het werk van specialisten te zijn. In dit proces speelt de casemanager een belangrijke rol. Deze functie ontwikkelt zich binnen organisaties steeds vaker tot een regiefunctie. De casemanager overlegt met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever, werknemer en overige betrokkenen over vaak complexe problematiek en heeft hierin een sturende rol. Om deze regiefunctie waar te kunnen maken zijn kennis en vaardigheden van een aantal aspecten, en op een hoog niveau, noodzakelijk. En dan niet alleen gezien vanuit de proceskant (heb ik volgens de regels alle stappen juist gezet), maar vooral ook vanuit resultaatgerichtheid (heb ik om beweging in de situatie te houden/krijgen de juiste stappen gezet). Daarom heeft Scolea, samen met haar kennispartner Enkwest, vanuit onze ervaring met dit thema, besloten de modulaire opleiding tot casemanager in de markt te zetten. Als een brede opleiding, bestemd voor studenten die zich vanuit een aantal verschillende invalshoeken willen bekwamen in dit vak, om uiteindelijk die brede rol als casemanager waar te kunnen maken.

De opleiding tot casemanager is inmiddels post HBO geaccrediteerd en toegelaten tot de beroepsvereniging RNVC. Afgestudeerde studenten kunnen zich laten inschrijven in het register van deze vereniging en mogen vervolgens de titel RCCM (Register Case- en Caremanager) voeren. Of CROV (Casemanager Regie op Verzuim) voor studenten die alleen module 1 en 2 van deze opleiding hebben afgerond.

De opleiding kan doorgaan als er voldoende deelnemers zijn. Voor een lunch wordt gezorgd.Download brochure

De brochure met de inhoud van Module 2: Verzuimspecialist (9 dagen) kunt u hier downloaden:

De module Verzuimspecialist richt zich met name op de eerste 104 weken van verzuim. Daarbij staat de Wet Verbetering Poortwachter centraal, met daarbij de rol van de verzuimspecialist in dit proces, de rol van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkgever en werknemer etc. 

Vooropleiding: 
Voor het volgen van de complete opleiding tot casemanager dient de deelnemer in het bezit te zijn van een Hbo-diploma, in een mensgerichte afstudeerrichting. Indien de student een Hbo-diploma in een andere richting heeft, of niet over een Hbo-diploma beschikt, dient individueel bekeken te worden of de student toegelaten kan worden, een ander onderzoek moet plaatsvinden of afgewezen dient te worden. Voor het los volgen van de modules 1 en 2 worden geen eisen gesteld aan de vooropleiding.