Opleiding detail afbeelding
Planning:
Woensdag 19 en 26 mei 2021
Tijd:
van 9.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 800,- (excl.BTW)
Locatie:
Nieuwegein

In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer in het arbeidsproces is een complexe zaak en blijkt steeds meer het werk van specialisten te zijn. In dit proces speelt de casemanager een belangrijke rol. Deze functie ontwikkelt zich binnen organisaties steeds vaker tot een regiefunctie. De casemanager overlegt met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever, werknemer en overige betrokkenen over vaak complexe problematiek en heeft hierin een sturende rol. Om deze regiefunctie waar te kunnen maken zijn kennis en vaardigheden op hoog niveau noodzakelijk. En dat niet alleen gezien vanuit de proceskant (heb ik volgens de regels alle stappen juist gezet), maar vooral ook vanuit resultaatgerichtheid (heb ik om beweging in de situatie te houden/krijgen de juiste stappen gezet). Daarom heeft Scolea, samen met Enkwest vanuit onze ervaring met dit thema, besloten de modulaire opleiding tot casemanager in de markt te zetten. Als een brede opleiding, bestemd voor studenten die zich vanuit verschillende invalshoeken willen bekwamen in dit vak, om uiteindelijk die brede rol als casemanager waar te kunnen maken. 
In drie modules wordt de student volledig opgeleid tot casemanager. Na de module Basis casemanagement (2 dagen) volgt de module Verzuimspecialist (9 dagen) en de module Casemanager (8 dagen).  De modules zijn ook los te volgen.

De opleiding kan doorgaan als er tenminste 5 deelnemers zijn. Voor een lunch wordt gezorgd.Download brochure

De brochure met de inhoud van Module 1: Basis Casemanagement (2 dagen) Locatie Nieuwegein kunt u hier downloaden:

De module Basis casemanagement is bedoeld om zicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen/functionarissen daar een rol bij spelen. Deze opleiding legt de basis voor verdere verdieping, maar geeft als losse module voldoende inhoud om de 'basis' te doorzien.

Deze opleiding is bedoeld voor HR medewerkers, leidinggevenden, medewerkers arbodiensten, medewerkers re-integratiebedrijven, assurantie adviseurs op inkomensgebied en medewerkers inkomensafdeling verzekeraars. Affiniteit met  verzuimmaterie en arbeidsongeschiktheidsregelingen is vereist.

Handouts en casuïstiek.