Terug naar overzicht
10 juni 2013

Uit onderzoek blijkt: AOV Abonnement berekeningen

Regelmatig komen er opmerkelijke nieuwsberichten langs waarin de veelbelovende passage: 'uit onderzoek blijkt...' een rol speelt. Enkwest duikt in de nieuwsberichten en de achterliggende onderzoeken om te beoordelen of de soep zo heet is als deze wordt opgediend. Deze keer een onderzoek van Factua.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Regelmatig komen er opmerkelijke nieuwsberichten langs waarin de veelbelovende passage: 'uit onderzoek blijkt...' een rol speelt. Enkwest duikt in de nieuwsberichten en de achterliggende onderzoeken om te beoordelen of de soep zo heet is als deze wordt opgediend. Deze keer een onderzoek van Factua.

Incasso- en facturatiespecialist Factua heeft onlangs berekend wat een serviceabonnement voor een financieel product gemiddeld kost. Zij baseerden dit op hun onderzoek onder de 386 bij hen aangesloten intermediairs die gezamenlijk ruim 38.000 abonnementen hebben lopen. Een serviceabonnement voor financiële producten kost nu gemiddeld € 27,41 per maand.

Voor een AOV abonnement wordt gemiddeld € 57,26 gerekend. Per jaar wordt dus gemiddeld € 687,12 aan het intermediair betaald voor beheer en onderhoud van de AOV. Het daadwerkelijke bedrag voor werkzaamheden is natuurlijk lager omdat de kosten van Factua ook in het tarief versleuteld zullen zijn, maar wat zou een adviseur daar allemaal voor doen? Dat valt dan weer in het dienstverleningsdocument te lezen. Tegen een uurtarief van rond de € 100 wordt er in ieder geval meer dan 6 uur aan de AOV klant besteed.

Uit onderzoek*  in 2009 bleek dat een gemiddelde AOV**, per jaar een premie van € 4.428 bedroeg bij klasse 2 beroepen en € 3.120 bij klasse 1 beroepen. Gemiddeld is dat dan € 3.774 aan AOV premie. Berken je daar vervolgens weer het gemiddelde provisiepercentage*** van 18% van dan kom je uit op € 679 per jaar. Kortom als Factua jaarlijks voor ongeveer € 10 de AOV premie incasseert, dan is het provisieverbod voor de klant redelijk budgetneutraal verlopen.

 

* De Jong et al, 'Evaluatie Einde WAZ'. 2009
** € 32.000 / eigen risico 30 dagen / eindleeftijd 65 / beroepsarbeidsongeschiktheid
*** AFM-rapport: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen