Nieuw!
Unieke leergang!

Regisseur Collectieve Inkomensverzekeringen

Word dé expert binnen uw werkterrein.

Verrijk uw kennis met deze unieke opleiding van Enkwest

Krijg overzicht op de integrale problematiek van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Expert inkomensverzekeringen worden?

Als inkomensadviseur wordt continue paraatheid van kennis verwacht. Hoe blijft of wordt u expert of gesprekspartner binnen het brede speelveld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Enkwest heeft een unieke Leergang ontwikkeld, speciaal voor inkomensadviseurs. Docenten en trainers uit het veld verrijken uw kennis en reiken nieuwe inzichten aan. Blijf de veranderingen de baas en breng uw kennis  van de complexe materie sociale zekerheid naar het volgende niveau.

De leergang RCI biedt u praktische kennis om:
  • Het hele speelveld van Inkomensverzekeringen te overzien
  • Het in de markt gebruikelijke Wft-niveau te overstijgen en;
  • Aantoonbaar van toegevoegde waarde te zijn voor uw relaties.

3 Modules. 16 dagen.

De leergang RCI is opgebouwd uit drie modules en bestaat uit totaal 16 dagen. Hiermee gaat u aan de slag:

Wft Inkomen

Module 1

(2 dagen)

Dit is een tweedaagse opleiding voor het basisniveau adviseur Inkomensverzekeringen met zelfstudie en examentraining.

Startdata:
De meeste geïnteresseerden hebben een vrijstelling voor module 1 (het Wft diploma). Daarom starten we speciaal voor jullie met module 2 direct na de zomer.  Toch module 1 volgen? Neem dan even contact op.
Locatie:
Apeldoorn

Adviseurs in het bezit van het diploma Wft-inkomen krijgen vanzelfsprekend vrijstelling voor deze tweedaagse module. Maak dit kenbaar bij uw inschrijving.

Adviseur expert adviseur inkomensverzekeringen

Module 2

(7 dagen)

Gedurende zeven trainingsdagen gaan we uitgebreid in op alle aspecten van sociale zekerheid en  collectieve inkomensverzekeringen. De module trapt af met een verdieping in de regelgeving van  loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet en WIA. Vervolgens wordt op de tweede trainingsdag door een jurist ingegaan op de bijzonderheden in arbeidsrecht die voor de inkomensadviseur van belang zijn. Vanaf dag drie staan verzekeringen centraal. 

De premievaststelling van collectieve inkomensverzekeringen komen aan bod, net als de bijzonderheden en verschillen in dekking die te vinden zijn in de verschillende verzekeringen. De cursist leert om verzuimcijfer te interpreteren en krijgt inzicht in de premievaststelling van de Werkhervattingskas. Ook het verzekeringsrecht en de regelgeving op het gebied van privacy heeft een plaats in deze module, die wordt afgesloten met een mondeling examen.

Startdata:
Locatie:
Apeldoorn
Regisseur Inkomensverzekeringen

Module 3

(7 dagen)

In module 3 leert u de vertaalslag te maken naar het advies voor verschillende werkgevers. De belangrijkste aspecten van het thema Inzetbaarheid komen aan bod. Denk daarbij aan leeftijdsbewust en strategisch personeelsbeleid, effectief verzuimmanagement, maar ook de banenafspraak/quotumregeling en natuurlijk de organisatie van arbobeleid. Verder wordt in module drie uitgebreid ingegaan op de advisering rond risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid bij een bedrijfsovername of fusie.

Nadat er is getraind met integrale adviescases en is stilgestaan bij adviesvaardigheden wordt kennis gemaakt met een (middel)grote werkgever, waarmee gemaakte keuzes rond de thema’s uit deze module besproken worden.  Module drie rondt af met het schrijven van een masterpiece dat voor een fictieve bedrijfsdirectie wordt verdedigd.

Startdata:
Locatie:
Apeldoorn

Het houdt niet op bij verzekeringskennis

De inkomensadvisering gaat over de integrale aanpak van de risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De adviseur is niet alleen op de hoogte van verzekeringsaanbod en verzekeringsrecht, maar is ook thuis in o.a. de arbowetgeving, arbeidsrecht, privacy, de beginselen van de claimbeoordeling WIA, het stelsel van subsidies en de financiering van de sociale zekerheid. De inkomensadviseur verdient als geen ander een verdiepende integrale opleiding.

Iets voor u?

Enkwest speelt in op de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving en praktijk. De leergang Regisseur Collectieve Inkomensverzekeringen is tot stand gekomen vanuit kennis en ervaring en wordt verzorgd door mensen met passie voor ons vak. Wilt u uw kennis naar een hoger niveau brengen? Download meer informatie of neem contact op met Janthony Wielink.

Vragen over de leergang?

Janthony staat u graag te woord!

j.wielink@enkwest.nl
06 - 430 340 97
Wilt u meer informatie?
Download onze digitale brochure met meer gedetailleerde informatie.
> Download de Brochure