• U bevindt zich hier:
  • Home
  • /
  • Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.enkwest.nl
Enkwest Opleiding & Advies B.V. (Kamer van Koophandel: 0818.7209), hierna te noemen Enkwest Opleiding & Advies, verleent u hierbij toegang tot www.enkwest.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie nieuwsberichten en opleidingen op het gebied van inkomensverzekeringen, ziekte en arbeidsongeschitkheid. Enkwest Opleiding & Advies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Enkwest Opleiding & Advies spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden informatie en opleidingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Enkwest Opleiding & Advies.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Enkwest Opleiding & Advies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gegevens op de website liggen bij Enkwest Opleiding & Advies.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze gegevens is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Enkwest Opleiding & Advies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke gegevens anders aangegeven is.