Bel mij terug

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Laatste blog

Verzuimkosten beter verdelen is mogelijk! Uitgegeven op 20 juni 2018

Medio juni kwam het nieuws naar buiten; het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen. Naar... Naar de blog >

Laatste nieuws

Helpt u Janthony weer?

Het is alweer zes jaar geleden dat Janthony op zijn racefiets maar liefst vijf keer de Alp... Lees meer >

AOV en schadeafwikkeling

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is er voor het verzekeren van de financiële... Lees meer >

ENgage zoekt een casemanager

Ons zusterbedrijf ENgage is op zoek naar een ervaren Ziektewet/WIA-casemanager met hands-on... Lees meer >

Contact opnemen

Enkwest Opleiding & Advies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon: 055 - 576 97 87
Email:info@enkwest.nl
Enkwest Academie:
academie@enkwest.nl

Onaangekondigde kostenpost voor werkgevers bij Loonkostenvoordeel (de oude premiekorting)

16 november 2017 door Janthony Wielink | 0 Reacties
image

Ik heb in mijn reeks van artikelen twee keer een succes kunnen noemen rond het blijven strijden en ageren tegen onjuistheden in wet- en regelgeving. Denk aan de benadelingshandeling in ZW die gelukkig ook voor werkgevers die eigenrisicodrager ZW zijn gaat gelden (per 1-1-2018). Ik ga met deze bijdrage vragen om jullie hulp in de strijd tegen nog een bewust of onbewuste wijziging in de regelgeving. In dit geval gaat het om de nieuwe Wet Tegemoetkomingen Loondomein. 

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Werkgevers worden met de instrumenten in de Wtl gestimuleerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt deze kans te geven. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door een loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. 

Belangrijk in dit artikel zijn de Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapte en arbeidsbeperkte werknemers. Aanzienlijke bedragen, namelijk € 6.000.,- per jaar voor de duur van 3 jaar dienstverband. Hierbij is een doelgroepverklaring vereist, die binnen 3 maanden na indiensttreding moet zijn aangevraagd. Dit is snel, omdat er pas na 2 maanden aan een arbeidsgehandicapte om deze doelgroepverklaring mag worden gevraagd. Daar is al aandacht voor. Het gaat mij om een ander punt. 

Geen recht bij overdracht van onderneming

Het punt waar het om gaat is dat ergens in de achtergrond een vervelend feitje boven komt drijven. In de nieuwsbrief Loonheffingen van De Belastingdienst staat het volgende.

Neemt u een onderneming over? Dan gaat het recht op de loonkostenvoordelen niet naar u over

Dat is dus anders dan bij de premiekortingen. Die gaan voor de resterende periode wél over naar de overnemende werkgever. Voor de overgenomen werknemers krijgt u ook geen nieuw recht op de loonkostenvoordelen.

Want bij de overname van een onderneming zet u de dienstbetrekking van de werknemers voort. Er is dus geen sprake van in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer. En dat is een voorwaarde voor de loonkostenvoordelen.

Let op! Van overname van een onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv.

Wettelijke grond

Ik las dit en ben op zoek gegaan naar de wettelijke onderbouwing. Dit punt heeft niet in de Memorie van Toelichting gestaan maar staat wel plotsklaps in het door het Ministerie verspreidde Kennisdocument Wtl versie juli 2017. Er is blijkbaar wel over nagedacht en het is uitgewerkt. Daarom is contact gezocht met het Ministerie en het antwoord is dat deze regeling (uit de Wfsv) is geschrapt om redenen van eenvoud!

Wie betaalt de eenvoud?

De kosten van deze eenvoud worden gedragen door werkgevers. Een voorbeeld: in een vof werkt een arbeidsbeperkte en daarvoor is recht op 3 jaar Loonkostenvoordeel van € 6.000,-. Een jaar nadat deze werknemer er is komen werken wordt de firma omgezet in een BV. Voor het gevoel blijft alles hetzelfde, slecht een loonheffingnummer verandert. Door deze wijziging is geen recht op 2 jaar Loonkostenvoordeel; de werkgever loopt € 12.000,- mis. Een ander voorbeeld: een grote zorginstelling gaat fuseren. Binnen de instellingen zijn diverse personen werkzaam uit de doelgroep, omdat er veel aandacht is besteed aan hun rol binnen de door de overheid gewenste arbeidsparticipatie. Al de voordelen van deze doelgroep verdwijnen ineens als sneeuw voor de zon.

Bezuiniging?

Is dit een verkapte bezuiniging? De doelgroep van het Loonkostenvoordeel is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en de tegemoetkomingen per werknemer zijn hierdoor al naar beneden bijgesteld. Was dat al met al niet voldoende besparing en is deze werkwijze opgenomen om de financiering rond te krijgen? Het lijkt mij onjuist en daardoor wil ik graag jullie aandacht vragen. Zorg ervoor dat dit bericht gedeeld wordt en iedereen op zijn manier tegen dit detail van de Wet Tegemoetkoming Loondomein in het verweer gaat.

0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog geplaatst.

Plaats een reactie
Naam*E-mail*
Bericht